Slavnosti květů 2012 - Slavnosti květů

Slavnosti květů 2012

10. ročník tradiční cykloturistické akce se koná dne 5. května 2012 v 9:00 hod. v Chelčicích       Na Slavnosti Květů 2012 Vás zvou: Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí ve spolupráci s Místní akční skupinou „Rozkvět zahrady Jižních Čech“, občanským sdružením „Mája –Tvořivé Chelčice“ a Unií ovocnářů jižních a západních Čech a firmou Zemcheba, s.r.o. Chelčice   Dovolte nám, pozvat Vás na naši slavnost květů, jako základu budoucí Chceme se s Vámi podělit o krásu kvetoucích stromů ovocnářského kraje, krásu zdejší krajiny a v neposlední řadě si s Vámi připomenout historii, historické památky našeho kraje, ale i průkopníky pěstování ovoce na jihu Čech. Velice rádi bychom se s Vámi podělili o všechnu tu krásu, a proto jsme připravili na toto období kvetení ovocných stromů projížďku na kole či pěší procházku po místních komunikacích, vedoucích rozkvetlými ovocnými sady. Během cesty je možné navštívit kulturní a historické pamětihodnosti oblasti, ochutnat zdejší tradiční výrobky a samozřejmě se občerstvit na trase v otevřených hostincích. Pravidelná cykloturistická akce, která se koná každoročně v měsících květnu a září. Výchozí místo : Start u kostela sv .Martina v Chelčicích – v 9,00 hodin. Další zájemci se mohou připojit kdekoli na trase, případně i samostatně projíždět trasou Trasa pro cyklisty je značena dopravním značením jako „Ovocnářská cyklostezka“ logem mikroregionu Chelčicko-Lhenického. Chelčice, Truskovice, Lomec, Krtely, Setuň, Kratochvíle, Žitná, Třebanice, Ratiborova Lhota, Mičovice, Lhenice, Třešňový Újezd, Netolice, Malovice, Libějovice, Chelčice. Informace pro účastníky: Celou trasu jízdy cyklistů bude doprovázet zabezpečovací vozidlo s občerstvením, připravené pomoci při poruchách a v případě zranění provést základní ošetření. V místech jednotlivých zastávek je po celé trase zajištěna možnost občerstvení a ochutnávky místních produktů. Ve výchozím místě budou připraveny u prezence informační materiály o mikroregionu s mapou celé této oblasti. Ke koupi zde budou i účastnická originální trička „Slavností“ letošního ročníku. V obcích Lhenice a Chelčice je možnost ubytování: Chelčice – ubytovna – kontaktní osoba – pí. Jana Babická (tel. 383 382 236).Lhenice - ubytovna – kontaktní osoba p.Grywacz (tel. 388 321 180). Firma Zemcheba, s.r.o. pořádá 5. 5. od 19 hod v jídelně Chelčice tradiční „zpívánky“. Hraje multiinstrumentalista Víťa Šebesta     Za mikroregion Chelčicko-Lhenický Jiří Iral, předseda svazku

Akce Slavnosti květů 2012 byla realizována s podporou Celostátní sítě pro venkov.